Auteur : Ngoc Gunster

hướng dẫn root wiko lenny android 4.4.2
Posted in Non classé

hướng dẫn root wiko lenny android 4.4.2

Các bạn nhớ back up dữ liệu trước khi root máy nha nếu không mất Imei thì mệ đấy, mang ra ứa thì mất khoảng…

Continue Reading